bip.gov.pl
RSS
A A A K


SmodBIP

Rada Instytutu Pedagogiczno-Językowego

Numer uchwały Temat Uchwały

1/2010

załącznik nr 1

w sprawie wniosku o uchwalenie REGULAMINU OBRAD
RADY INSTYTUTU PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWEGO
PWSZ w Elblągu

2/2010

załącznik nr 1

w sprawie uchwalenia programu nauczania przedmiotu do wyboru  - Zarys demonologii od początków do połowy XVIII wieku

3/2010

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

w sprawie uchwalenia planów studiów na kierunku Pedagogika

4/2010

załącznik nr 1

w sprawie uchwalenia Kursu instruktażowego dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
5/2010 w sprawie uchwalenia Kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży

6/2010

załącznik nr 1

w sprawie wniosku o uchwalenie planu studiów dla II specjalności nauczycielskiej: język niemiecki, dla studentów specjalności: filologia angielska – nauczycielska, rekrutowanych od roku akademickiego 2009/2010

7/2010

załącznik  nr 1 -wiedza

fon.3

fon. 4

gram. 3

gram. 4

gram. 5

met.5

PJNJ 3

PNJN 4

PNJN 5

PNJN 6

w sprawie wniosku o uchwalenie programów nauczania dla II specjalności nauczycielskiej: język niemiecki, dla studentów specjalności: filologia angielska – nauczycielska, rekrutowanych od roku akademickiego 2009/2010

8/2010

załacznik nr 1


w sprawie wniosku o uchwalenie programu nauczania studiów podyplomowych –Tyflopedagogika z arteterapią

9/2010

załącznik nr 1


w sprawie wniosku o uchwalenie programu nauczania studiów podyplomowych –Surdopedagogika z arteterapią

10/2010

załącznik nr 1

w sprawie wniosku o uchwalenie programu nauczania studiów podyplomowych –Logopedia
11/2010 w sprawie wniosku o uchwalenie przez Senat PWSZ w Elblągu rozmiarów i kryteriów rekrutacji na studia w IPJ na rok akademicki 2011/2012

12/2010

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załacznik nr 3

załącznik nr 4

w sprawie wniosku o uchwalenie planów studiów dla kierunku: Filologia polska, obowiązujących od roku akademickiego 2010/2011
13/2010 w sprawie wniosku o uchwalenie programów nauczania dla kierunku: Filologia polska, obowiązujących od roku akademickiego 2010/2011

14/2010

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

w sprawie wniosku o uchwalenie planów studiów dla kierunku: Filologia, obowiązujących od roku akademickiego 2010/2011

15/2010

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

w sprawie wniosku o zmianę planów studiów na kierunku: Filologia dla studentów rekrutowanych w roku akademickim 2008/2009, a obowiązujących od roku akademickiego 2010/2011

16/2010

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3


w sprawie wniosku o uchwalenie planów studiów dla kierunku: Pedagogika, obowiązujących od roku akademickiego 2010/2011

17/2010

załącznik nr 1

w sprawie wniosku o uchwalenie programów nauczania dla kierunku: Pedagogika, obowiązujących od roku akademickiego 2010/2011

18/2010

załącznik nr 1 FG

załącznik nr 1 FA


w sprawie wniosku o uchwalenie programów nauczania dla kierunku: Filologia, obowiązujących od roku akademickiego 2010/2011

19/2010

załącznik nr 1

załącznik nr 2

w sprawie wniosku o uchwalenie programów nauczania przedmiotów do wyboru: Animacja jako metoda rozwoju środowiska szkolnego, Kino artystyczne i Język, poznanie – (po)rozumienie – kultury
20/2010 w sprawie wniosku o uchwalenie programów nauczania przedmiotów fakultatywnych

21/2010

załącznik nr 1

załącznik nr 2

w sprawie wniosku o uchwalenie zmiany nazwy i treści przedmiotu na specjalności: filologia germańska – translatoryka, z: Podstawy etyki zawodu tłumacza na – Obszary działalności tłumacza z elementami etyki zawodu oraz uchwalenie zmiany w planie studiów na specjalności: filologia germańska – translatoryka
Wniosek Wniosek o uchwalenie przez Senat PWSZ w Elblągu rozmiarów i kryteriów rekrutacji na studia w IPJ na rok akademicki 2011/2012

1/2011

załącznik nr 1

załącznik nr 1

w sprawie wniosku o uchwalenie planu studiów nowego kierunku studiów w IPJ - Historia

2/2011

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3


w sprawie wniosku o uchwalenie programów nauczania dla nowego kierunku studiów w IPJ - Historia
3/2011 w sprawie wniosku o uchwalenie przez Senat PWSZ w Elblągu rozmiarów i kryteriów rekrutacji na studia w IPJ na rok akademicki 2012/2013

4/2011

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

w sprawie wniosku o uchwalenie zmian w planach studiów na kierunku Pedagogika, obowiązujących studentów rekrutowanych od r. ak 2009/2010
5/2011 w sprawie wniosku o uchwalenie przez Senat PWSZ w Elblągu zmiany nazwy studiów podyplomowych Tyflopedagogika z Arteterapią
6/2011 w sprawie wniosku o uchwalenie przez Senat PWSZ w Elblągu zmiany nazwy studiów podyplomowych Surdopedagogika z Arteterapią na Surdopedagogika
7/2011 w sprawie wniosku o uchwalenie zmiany nazwy specjalności na kierunku Pedagogika

8/2011

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

w sprawie wniosku o uchwalenie zmian w planach studiów na kierunku Pedagogika dla studentów rekrutowanych od roku ak. 2009/2010

9/2011

załącznik nr 1

załącznik nr 2

w sprawie wniosku o uchwalenie zmian w planach studiów na kierunku Pedagogika dla studentów rekrutowanych od roku ak. 2010/2011

10/2011

załącznik nr 1

załącznik nr 2

w sprawie wniosku o uchwalenie zmian w planach studiów na kierunku Pedagogika dla studentów rekrutowanych od roku ak. 2011/2012

11/2011

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

w sprawie wniosku o uchwalenie zmian w planach studiów na kierunku Filologia, specjalność filologia angielska nauczycielska dla studentów rekrutowanych od roku ak. 2009/2010

12/2011

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

w sprawie wniosku o uchwalenie zmian w planach studiów na kierunku Filologia, specjalność filologia angielska nauczycielska dla studentów rekrutowanych od roku akademickiego 2010/2011

13/2011

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 załącznik nr 3

w sprawie wniosku o uchwalenie zmian w planach studiów na kierunku Filologia, specjalność filologia angielska nauczycielska dla studentów rekrutowanych od roku akademickiego 2011/2012

14/2011

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

w sprawie wniosku o uchwalenie zmian w planach studiów na kierunku Filologia, specjalność filologia germańska – nauczycielska i filologia germańska - translatoryka dla studentów rekrutowanych od roku ak. 2009/2010

15/2011

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

w sprawie wniosku o uchwalenie zmian w planach studiów na kierunku Filologia, specjalność filologia germańska – nauczycielska i filologia germańska - translatoryka dla studentów rekrutowanych od roku ak. 2010/2011

16/2011

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3


w sprawie wniosku o uchwalenie zmian w planach studiów na kierunku Filologia, specjalność filologia germańska – nauczycielska i filologia germańska - translatoryka dla studentów rekrutowanych od roku akademickiego 2011/2012

17/2011

załącznik nr 1

w sprawie wniosku o uchwalenie zmian w planie studiów na kierunku Filologia polska, specjalność filologia polska – nauczycielska dla studentów rekrutowanych od roku akademickiego 2009/2010

18/2011

załącznik nr 1

w sprawie wniosku o uchwalenie zmian w planie studiów na kierunku Filologia polska, specjalność filologia polska – nauczycielska dla studentów rekrutowanych od roku akademickiego 2010/2011

19/2011

załącznik nr 1

w sprawie wniosku o zatwierdzenie zmian w planie studiów na kierunku Filologia polska, specjalność filologia polska – nauczycielska dla studentów rekrutowanych od roku akademickiego 2011/2012

20/2011

załącznik nr 1

w sprawie wniosku o uchwalenie programu nauczania przedmiotu Praktyczna nauka języka angielskiego – semestr 1, 2, 3, 4, 5, 6 dla kierunku Filologia, specjalność: filologia angielska - nauczycielska

21/2011

załącznik nr 1

w sprawie wniosku o uchwalenie programu nauczania przedmiotu Gramatyka praktyczna - semestr 1, 2, 3, 4, dla kierunku Filologia, specjalność filologia angielska – nauczycielska

22/2011

załącznik nr 1


w sprawie wniosku o uchwalenie programu nauczania przedmiotu Język polski dla obcokrajowców

23/2011

załącznik nr 1

w sprawie wniosku o uchwalenie o programu nauczania przedmiotu do wyboru dla studentów kierunku Filologia polska: Najdawniejsze zabytki języka polskiego. Analiza i interpretacje

24/2011

załącznik nr 1


w sprawie wniosku o uchwalenie o programu nauczania przedmiotu do wyboru dla studentów kierunku Filologia polska: Miejsce – pamięć – tożsamość. Litwa – Polska – Europa - Ameryka w twórczości Cz. Miłosza

25/2011

załącznik nr 1

w sprawie wniosku o uchwalenie programu nauczania przedmiotu do wyboru:
Z dziejów miasta Elbląga

26/2011

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

w sprawie wniosku o uchwalenie nowych programów nauczania dla wybranych przedmiotów obowiązkowych na kierunku Pedagogika
27/2011 w sprawie wniosku o powołanie przez Senat PWSZ w Elblągu nowej specjalności: Filologia germańska – języki obce w biznesie na kierunku Filologia w IPJ

28/2011

załącznik nr 1

w sprawie wniosku o uchwalenie planu studiów dla nowej specjalności: Filologia germańska – języki obce w biznesie na kierunku Filologia

29/2011

załącznik nr 1


w sprawie wniosku o uchwalenie programów nauczania dla nowej specjalności: Filologia germańska – języki obce w biznesie na kierunku Filologia

30/2011

załącznik nr 1


w sprawie wniosku o uchwalenie programu nauczania przedmiotu do wyboru:
Grafika cyfrowa dla humanistów

31/2011

załącznik nr 1

w sprawie wniosku o uchwalenie programu nauczania przedmiotu do wyboru: Kształtowanie umiejętności wychowawczych
32/2011 w sprawie wniosku o uchwalenie programu nauczania przedmiotu do wyboru: Praca opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

33/2011

załącznik nr 1

w sprawie wniosku o uchwalenie programu nauczania przedmiotu do wyboru: Dziecko trudne – zabawy przeciwko zachowaniom trudnym

34/2011

załącznik nr 1

w sprawie wniosku o uchwalenie programu nauczania przedmiotu do wyboru: Rozwiązywanie konfliktów w sytuacjach szkolnych

1/2012

załącznik nr 1

w sprawie projektu opisu efektów kształcenia

2/2012

załącznik nr 1

w sprawie projektu opisu efektów kształcenia

3/2012

załącznik nr 1

w sprawie projektu opisu efektów kształcenia
4/2012
w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na kontynuację dodatkowego zatrudnienia przez panią dr Iwonę Kijowską, wicedyrektor IPJ PWSZ w Elblągu

5/2012

załącznik nr 1

w sprawie uchwalenia wytycznych dotyczących pisania prac dyplomowych na kierunkach studiów prowadzonych w Instytucie Pedagogiczno-Językowym
6/2012
w sprawie wniosku o uchwalenie przez Senat PWSZ w Elblągu rozmiarów i kryteriów rekrutacji na studia w IPJ na rok akademicki 2013/2014

7/2012

załącznik nr 1

w sprawie wniosku o uchwalenie planu studiów na kierunku Pedagogika, specjalność: edukacja wczesnoszkolna z II specjalnością – język niemiecki

8/2012

załącznik nr 1


w sprawie uchwalenia planu studiów i programu kształcenia na kierunku Filologia polska dla studiów stacjonarnych rozpoczynających się od roku akademickiego 2012/2013

9/2012

załącznik nr 1

w sprawie uchwalenia planu studiów i programu kształcenia na kierunku Pedagogika dla studiów stacjonarnych rozpoczynających się od roku akademickiego 2012/2013

10/2012

załącznik nr 1


w sprawie uchwalenia planu studiów i programu kształcenia na kierunku Filologia dla studiów stacjonarnych rozpoczynających się od roku akademickiego 2012/2013

11/2012

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

w sprawie wniosku o uchwalenie zmian w planach studiów dla kierunku: Pedagogika w roku ak. 2012/2013

12/2012

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7


w sprawie wniosku o uchwalenie zmian w planach studiów dla kierunku: Filologia polska w roku ak. 2012/2013

13/2012

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

w sprawie wniosku o uchwalenie zmian w planach studiów dla kierunku: Filologia w roku ak. 2012/2013

14/2012

załącz. nr 1

załącz. nr 2

załącz. nr 3

załącz. nr 4

załącz. nr 5

załącz. nr 6

załącz. nr 7

załącz. nr 8

załącz. nr 9

załącz.nr 10

załącz.nr 11

załącz.nr 12

załącz.nr 13

załącz.nr 14

w sprawie wniosku o uchwalenie programów nauczania niżej wymienionych przedmiotów do wyboru

15/2012

załącznik nr 1

w sprawie uchwalenia planu studiów i programu kształcenia dla studiów podyplomowych LOGOPEDIA

16/2012

załącznik nr 1

w sprawie uchwalenia planu studiów i programu kształcenia dla studiów podyplomowych TERAPIA PEDAGOGICZNA
17/2012 załącznik nr 1 w sprawie uchwalenia planu studiów i programu kształcenia dla studiów podyplomowych SURDOPEDAGOGIKA

18/2012

załącznik nr 1

w sprawie uchwalenia planu studiów i programu kształcenia dla studiów podyplomowych PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

19/2012

załącznik nr 1

w sprawie uchwalenia planu studiów i programu kształcenia dla studiów podyplomowych SOCJOTERAPIA
20/2012 w sprawie wniosku do Senatu PWSZ w Elblągu o powołanie studiów podyplomowych OLIGOFRENOPEDAGOGIKA w IPJ

21/2012

załącznik nr 1


w sprawie uchwalenia planu studiów i programu kształcenia dla studiów podyplomowych OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
22/2012 w sprawie wniosku do Senatu PWSZ w Elblągu o powołanie studiów podyplomowych KSZTAŁCENIE TŁUMACZY JĘZYKA NIEMIECKIEGO w IPJ

23/2012

załącznik nr 1

w sprawie uchwalenia planu studiów i programu kształcenia dla studiów podyplomowych KSZTAŁCENIE TŁUMACZY JĘZYKA NIEMIECKIEGO
24/2012

w sprawie wniosku do Senatu PWSZ w Elblągu o powołanie studiów podyplomowych POLONISTYKA DLA NAUCZYCIELI w IPJ

25/2012

załącznik nr 1


w sprawie uchwalenia planu studiów i programu kształcenia dla studiów podyplomowych POLONISTYKA DLA NAUCZYCIELI
26/2012 w sprawie wniosku do Senatu PWSZ w Elblągu o powołanie nowej specjalności: Filologia polska i logopedia na kierunku Filologia polska w IPJ
27/2012
w sprawie wniosku o zatwierdzenie planu studiów i programu kształcenia dla nowej specjalności: Filologia polska i logopedia na kierunku Filologia polska
28/2012
w sprawie wniosku do Senatu PWSZ w Elblągu o powołanie nowej specjalności: Edukacja wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną) na kierunku Pedagogika w IPJ
29/2012
w sprawie wniosku o zatwierdzenie planu studiów i programu kształcenia dla nowej specjalności: Edukacja wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną) – na kierunku Pedagogika
30/2012
w sprawie wniosku do Senatu PWSZ w Elblągu o powołanie nowej specjalności: Filologia angielska – języki obce w biznesie na kierunku Filologia w IPJ
31/2012 w sprawie wniosku o zatwierdzenie planu studiów i programu kształcenia dla nowej specjalności: Filologia angielska – języki obce w biznesie na kierunku Filologia
32/2012 w sprawie wniosku o uchwalenie tabeli zgodności efektów kształcenia określonych w rozp. MNiSZW z dn. 17 stycznia 2012r. odnośnie standardów kształcenia nauczycieli z efektami kierunkowymi dla kierunku Filologia polska
33/2012 w sprawie wniosku o uchwalenie tabeli zgodności efektów kształcenia określonych w rozp. MNiSZW z dn. 17 stycznia 2012r. odnośnie standardów kształcenia nauczycieli z efektami kierunkowymi dla kierunku Filologia
34/2012 w sprawie wniosku o uchwalenie tabeli zgodności efektów kształcenia określonych w rozp. MNiSZW z dn. 17 stycznia 2012r. odnośnie standardów kształcenia nauczycieli z efektami kierunkowymi dla kierunku Pedagogika
35/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Dyrektora Instytutu Pedagogiczno-Językowego z działalności za rok akademicki 2011/2012

1/2013

załącznik nr 1

w sprawie projektu opisu efektów kształcenia

2/2013

załącznik nr 1

w sprawie projektu opisu efektów kształcenia

3/2013

załącznik nr 1

w sprawie projektu opisu efektów kształcenia

4/2013

w sprawie wniosku do Senatu PWSZ w Elblągu o powołanie nowej specjalności: Dziennikarsko-publicystycznej na kierunku Filologia polska w IPJ

5/2013

załącznik nr 1

załącznik nr 2

w sprawie wniosku o zatwierdzenie planu studiów i programu kształcenia dla nowej specjalności: Dziennikarsko-publicystycznej na kierunku Filologia polska
6/2013
w sprawie wniosku do Senatu PWSZ w Elblągu o powołanie nowej specjalności: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą rodzinie na kierunku Pedagogika w IPJ

7/2013

załącznik nr 1

załącznik nr 2


w sprawie wniosku o zatwierdzenie planu studiów i programu kształcenia dla nowej specjalności: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą rodzinie na kierunku Pedagogika

8/2013

załacznik nr 1

w sprawie wniosku do Senatu PWSZ w Elblągu o uchwalenie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w Instytucie Pedagogiczno-Językowym w PWSZ w Elblągu w roku akademickim 2014/2015

9/2013

załącznik nr 1

załącznik nr 2

w sprawie wniosku o uchwalenie zmian w planach studiów dla kierunku:Filologia,specjalnosc filologia germańska - języki obce w biznesie i filologia germańska-translatoryka,obowiązujacych studentów rekrutowanych w roku ak. 2011/2012 i 2012/2013

10/2013

załącznik nr 1

w sprawie Regulaminu dyplomowania w Instytucie Pedagogiczno-Językowym

11/2013

załącznik nr 1

załącznik nr 1

w sprawie projektu opisu efektów kształcenia dla kierunku Pedagogika

12/2013

załącznik nr 1

w sprawie projektu opisu efektów kształcenia dla kierunku Filologia

13/2013

załącznik nr 1

w sprawie projektu opisu efektów kształcenia na kierunku Filologia polska
14/2013 w sprawie uchwalenia planu studiów i programu kształcenia na kierunku Filologia polska o profilu praktycznym dla studiów stacjonarnych rozpoczynających się od roku akademickiego 2013/2014

15/2013

załącznik nr 1

w sprawie uchwalenia planu studiów i programu kształcenia na kierunku Pedagogika o profilu praktycznym dla studiów stacjonarnych rozpoczynających się od roku akademickiego 2013/2014

16/2013

załącznik nr 1

w sprawie uchwalenia planu studiów i programu kształcenia na kierunku Filologia o profilu praktycznym dla studiów stacjonarnych rozpoczynających się od roku akademickiego 2013/2014
17/2013 w sprawie wniosku do Senatu PWSZ w Elblągu o powołanie studiów podyplomowych ASYSTENT RODZINY w IPJ
18/2013 w sprawie uchwalenia planu studiów i programu kształcenia dla studiów podyplomowych ASYSTENT RODZINY
19/2013 w sprawie wniosku do Senatu PWSZ w Elblągu o powołanie studiów podyplomowych KYNOTERAPIA W PRACY Z DZIEĆMI, MŁODZIEŻĄ I OSOBAMI STARSZYMI w IPJ
20/2013
w sprawie uchwalenia planu studiów i programu kształcenia dla studiów podyplomowych KYNOTERAPIA Z PRACY Z DZIEĆMI, MŁODZIEŻĄ I OSOBAMI STARSZYMI

21/2013

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

w sprawie wniosku o uchwalenie programów nauczania niżej wymienionych przedmiotów do wyboru prowadzonych w języku angielskim w IPJ
od roku ak. 2013/2014

22/2013

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

w sprawie wniosku o uchwalenie zmian w planach studiów dla kierunku: Pedagogika w roku ak. 2013/2014

23/2013

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

w sprawie wniosku o uchwalenie zmian w planach studiów dla kierunku: Filologia polska w roku ak. 2013/2014

24/2013

załącznik nr 1

załącznik nr 2

w sprawie wniosku o uchwalenie zmian w planach studiów dla kierunku: Filologia w roku ak. 2013/2014

25/2013

załącznik nr 1

załącznik nr 1

w sprawie uchwalenia zmienionego planu studiów i programu kształcenia na kierunku Pedagogika (profil ogólnoakademicki) dla studentów rekrutowanych w roku ak. 2012/2013

26/2013

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

w sprawie wniosku o uchwalenie programów nauczania niżej wymienionych przedmiotów fakultatywnych

27/2013

załącznik nr 1

załącznik nr 1

w sprawie opinii na temat projektu Strategii Instytutu Pedagogiczno-Językowego na lata 2013-2020
28/2013
w sprawie wniosku do Senatu PWSZ w Elblągu o powołanie nowej specjalności: Lingwistyka stosowana – język angielski z językiem niemieckim w IPJ

29/2013

załącznik nr 1 dokum..

załącznik nr 1  matryca

załącznik nr 1 program

załącznik nr 1 plan st. komunikacja

załącznik nr 1 plan st. translatoryka

w sprawie wniosku o uchwalenie planu studiów i programu kształcenia dla nowej specjalności: Lingwistyka stosowana – język angielski z językiem niemieckim na kierunku Filologia

30/2013

załącznik nr 1

w sprawie wniosku o uchwalenie programu nauczania przedmiotu do wyboru prowadzonego w języku niemieckim od semestru letniego roku ak. 2013/2014 dla studentów przyjeżdżających do IPJ PWSZ w ramach programu ERASMUS

31/2013

załącznik nr 1

w sprawie wniosku do Senatu PWSZ w Elblągu o uchwalenie zmiany nazwy specjalności na kierunku Pedagogika w IPJ

32/2013

załącznik nr 1 EW- tp

załącznik nr 1 spraw.

załącznik nr 2 Log.

w sprawie wniosku o uchwalenie zmiany w planach studiów dla kierunku: Pedagogika obowiązujących studentów rekrutowanych w roku ak. 2011/2012

33/2013

załącznik nr 2 Log

załącznik nr 2 TP

w sprawie wniosku o uchwalenie zmiany w planach studiów dla kierunku: Filologia polska obowiązujących studentów rekrutowanych w roku ak. 2011/2012

34/2013

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

w sprawie wniosku o uchwalenie zmiany w planach studiów dla kierunku: Filologia obowiązujących studentów rekrutowanych w roku ak. 2011/2012
35/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Dyrektora Instytutu Pedagogiczno-Językowego z działalności za rok akademicki 2012/2013

1/2014

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załacznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10

w sprawie wniosku o uchwalenie programów nauczania niżej wymienionych przedmiotów fakultatywnych

2/2014

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

w sprawie zaopiniowania Regulaminów praktykOpublikował: Ewa Rybak
Publikacja dnia: 27.05.2014
Podpisał: Robert Turlej
Dokument z dnia: 27.02.2012
Dokument oglądany razy: 5 659