bip.gov.pl
RSS
A A A K


SmodBIP

Udostępnienie Informacji Publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć w formie pisemnej, elektronicznej oraz za pośrednictwem platformy ePUAP.

Kontakt:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Sekretariat Rektora,
ul. Wojska Polskiego 1
82-300 Elbląg

e-mail: sekretariat.rektora@pwsz.elblag.pl
tel. 556290501

adres skrzynki ePUAP:
pwsz_elblag
/pwsz_elblag/SkrytkaESP (dla wiadomości z zał. do 500 MB)

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, zostaną Państwo powiadomieni w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych.

Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.Opublikował: Robert Turlej
Publikacja dnia: 17.03.2021
Podpisał: Robert Turlej
Dokument z dnia: 04.03.2021
Dokument oglądany razy: 275 988