bip.gov.pl
RSS
A A A K


SmodBIP

Nieaktualne Uchwały Senatu

Numer uchwały

Temat

19/2007 Regulamin przyznanwania nagród Rektora PWSZ w Elblągu
38/2008 Warunki prowadzenia prac badawczych (zmiana 22/2011)
40/2008 Powołanie Senackiej Komisji ds. Odznaczeń, Medali i Nagród
25/2012 Uchwalenie Regulaminu Obrad Senatu
29/2013 Powołanie Komisji Odwoławczej od Ocen Nauczycieli Akademickich (zmian 10/2016)
33/2015 Regulamin oceny okresowej nauczycieli akademickich - zmiana 03/2018
10/2016 Zmiana uchwały w sprawie powołania Komisji Odwoławczej od Ocen Nauczycieli Akademickich
34/2017 Karty przedmiotów oferowanych w Instytucie Ekonomicznym studentom zagranicznym uczestniczącym w programie Erasmus+
33/2018 Regulamin dyplomowania w Instytucie Pedagogiczno-Językowym
42/2018 Regulamin dyplomowania w Instytucie Politechnicznym
64/2018 Regulamin dyplomowania w Instytucie Informatyki Stosowanej
67/2018 Wzór dokumentacji programu studiów
19/2019 Regulamin studiów
34/2019 Ustalenie wysokości miesięcznego wynagrodzenia członka Rady Uczelni PWSZ w Elblągu
62/2019 Regulamin dyplomowania w Instytucie Ekonomicznych w PWSZ w Elblągu
18/2020 Karta przedmiotu "Statystyka aktuarialna i teoria ryzyka" na kierunku studiów stacjonarnych drugiego stopnia Studia menadżersko-prawne o profilu praktycznym
23/2020 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Senackich Komisji ds. Instytutów
39/2020 Karta przedmiotu "Podstawy rachunkowości" na kierunku studiów pierwszego stopnia Administracja o profilu praktycznym
22/2021 Regulamin dyplomowania w Instytucie Pedagogiczno-Językowym
40/2021 Zmiana programu studiów w zakresie planu studiów i Tabeli odniesień efektów kierunkowych do efektów uczenia się do charakterystyk Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kierunku studiów Filologia polska, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym
6/2022 Program studiów dla nowotworzonego kierunku studiów Kosmetologia, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym
27/2022 Wykaz przedmiotów oferowanych w Instytucie Ekonomicznym studentom zagranicznym uczestniczącym w programie Erasmus+Opublikował: Dorota Pawłowicz
Publikacja dnia: 31.05.2022
Podpisał: Robert Turlej
Dokument z dnia: 26.05.2022
Dokument oglądany razy: 3 385