bip.gov.pl
RSS
A A A K


SmodBIP

Nieaktualne Zarządzenia Rektora

Nieaktualne Zarządzenia Rektora

Numer zarządzenia

Temat zarządzenia

05/2016 Powołanie Rady Konsultacyjnej w Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu
15/2017 Wysokość stawek za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich
17/2018 Wyznaczenie Inspektora ochrony danych
25/2018 Zakres czynności pracowników zaangażowanych w realizację Projektu "Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu" oraz powołanie Zespołu Koordynatorów Projektu - załącznik
32/2018 Wyznaczenie pracowników Uczelni do pełnienia funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego i administratora systemu przeznaczonego do przetwarzania krajowych informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone", zwanego dalej systeme TI
28/2019 Szczegółowy regulamin świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu (załącznik nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 4a, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8) - zmiana 31/2019
31/2019 Zmiana zarządzenia w sprawie Szczegółowego regulaminu świadczeń dla studentów PWSZ w Elblągu (zał. nr 1, nr 2)
29/2019 Zarządzenie zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Instytutowych Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu oraz zakresu ich działania
03/2020 Zakres czynności pracowników zaangażowanych w przygotowanie i realizację Projektu "Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu" oraz powołanie Zespołu Koordynatorów Projektu - załącznik
14/2020 Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2
15/2020 Organizacja pracy w PWSZ w Elblągu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
18/2020 Zasady i organizacja zdalnego kształcenia w PWSZ w Elblągu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa

20/2020

Organizacja pracy w PWSZ w Elblągu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (zmiana 24/2020, 27/2020)
21/2020 Studenckie praktyki zawodowe w PWSZ w Elblągu w związku z procedurami zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 (zmiana 25/2020)
22/2020 Zasady i organizacja zdalnego kształcenia w PWSZ w Elblągu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa
24/2020 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pracy w PWSZ w Elblągu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
25/2020 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie studenckich praktyk zawodowych w PWSZ w Elblągu w związku z procedurami zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19
26/2020 Zasady i organizacja egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym w PWSZ w Elblągu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa
27/2020 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie organziacji pracy w PWSZ w Elblągu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
28/2020 Wprowadzenie wzorów formularzy: "Oświadczenia sprawozdawczego prowadzącego zajęcia w trybie zdalnym" oraz "Informacji o specjalnym sposobie poprowadzenia zajęć w trybie zdalnym oraz wsparciu studentów w celu usunięcia przeszkód w udziale w zajęciach prowadzonych w trybie zdalnym"
30/2020 Sposób prowadzenia kształcenia w PWSZ w Elblągu od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r.
31/2020 Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi w PWSZ w Elblągu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa
35/2020 Regulamin sanitarny w PWSZ w Elblągu
39/2020 Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym w roku akademickim 2019/2020 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (zmiana 41/2020)
41/2020 Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 39/2020 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym w roku akademickim 2019/2020 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
55/2020 Zasady i organizacja egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu
57/2020 Wprowadzenie Regulaminu sanitarnego w PWSZ w Elblągu
05/2021 Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w ElbląguOpublikował: Dorota Pawłowicz
Publikacja dnia: 01.04.2021
Podpisał: Robert Turlej
Dokument z dnia: 09.02.2021
Dokument oglądany razy: 543