bip.gov.pl
RSS
A A A K


SmodBIP

Rada Instytutu Politechnicznego

Numer uchwały Temat Uchwały

14/2012

załącznik

w sprawie zatwierdzenia zestawu pytań na egzamin dyplomowy dla kierunku mechanika i budowa maszyn

13/2012

załącznik

w sprawie zatwierdzenia zestawu pytań na egzamin dyplomowy dla kierunku budownictwo
12/2012 w sprawie korekty planów studiów i programów nauczania na kierunku budownictwo – studia niestacjonarne
11/2012 w sprawie korekty planów studiów i programów nauczania na kierunku mechanika i budowa maszyn
10/2012 w sprawie uchwalenia planu studiów i programu kształcenia na kierunku ochrona środowiska dla studiów stacjonarnych rozpoczynających się od roku akademickiego 2012/2013
9/2012 w sprawie uchwalenia planu studiów i programu kształcenia na kierunku mechanika i budowa maszyn dla studiów stacjonarnych rozpoczynających się od roku akademickiego 2012/2013
8/2012 w sprawie uchwalenia planu studiów i programu kształcenia na kierunku budownictwo dla studiów niestacjonarnych rozpoczynających się od roku akademickiego 2012/2013

7/2012


w sprawie uchwalenia planu studiów i programu kształcenia na kierunku budownictwo dla studiów stacjonarnych rozpoczynających się od roku akademickiego 2012/2013
6/2012 w sprawie wniosku do Senatu PWSZ w Elblągu dotyczącego rekrutacji na studia w roku ak. 2013/2014
5/2012 w sprawie wprowadzenia studiów inżynierskich 4-letnich na kierunkach: ochrona środowiska; mechanika i budowa maszyn; budownictwo obowiązujących od roku akademickiego 2012/2013

4/2012

załącznik

w sprawie opisu efektów kształcenia na kierunku ochrona środowiska - studia stacjonarne

3/2012

załącznik

w sprawie opisu efektów kształcenia na kierunku mechanika i budowa maszyn - studia stacjonarne

2/2012

załącznik

w sprawie opisu efektów kształcenia na kierunku budownictwo - studia niestacjonarne

1/2012

załącznik

w sprawie opisu efektów kształcenia na kierunku budownictwo - studia stacjonarne
8/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania dyrektora z działalności instytutu za okres od 01.10.2010 do 30.09.2011

7/2011

załącznik

w sprawie uchwalenia programów nauczania przedmiotu do wyboru dla studentów wszystkich kierunków studiów

6/2011

załącznik 1:

mibm - es

mibm - tm

bs

bns

załącznik 2

załącznik 3

w sprawie korekty planów studiów i programów nauczania na kierunkach prowadzonych w Instytucie Politechnicznym

5/2011

załącznik

w sprawie zatwierdzenia programów przedmiotów wybieralnych prowadzonych w języku angielskim, dla studentów zagranicznych
4/2011
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
w sprawie korekty planów studiów i programów nauczania na kierunku budownictwo – studia stacjonarne i niestacjonarne
3/2011
załącznik
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
w sprawie zatwierdzenia regulaminu rekrutacji na zajęcia dydaktyczne oraz dodatkowe formy działalności dydaktycznej podnoszące atrakcyjność kształcenia na kierunkach zamawianych prowadzonych w Instytucie Politechnicznym, realizowane w ramach projektu „Inżynier dla regionu – program zwiększenia liczby absolwentów na kierunkach: mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska, budownictwo”
2/2011
załącznik 1
w sprawie zatwierdzenia zestawów pytań na egzaminy dyplomowe na kierunku budownictwo oraz zasad losowania pytań i ich oceniania
1/2011 w sprawie wniosku do Senatu PWSZ w Elblągu dotyczącego rekrutacji na studia w roku ak. 2012/2013
13/2010 w sprawie wniosku do Senatu PWSZ w Elblągu dotyczącego likwidacji kierunku studiów ELEKTROTECHNIKA
12/2010 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania dyrektora z działalności instytutu za okres od 01.10.2009 do 30.09.2010
11/2010
załącznik
w sprawie uchwalenia programu nauczania przedmiotu do wyboru dla studentów wszystkich kierunków studiów
10/2010 w sprawie wniosku do Senatu PWSZ w Elblągu dotyczącego uruchomienia specjalności ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWA na kierunku mechanika i budowa maszyn
9/2010
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
w sprawie uchwalenia planów studiów i programów nauczania dla specjalności elektromechanika samochodowa na kierunku mechanika i budowa maszyn
8/2010
załącznik 1
załącznik 2
w sprawie korekty planów studiów i programów nauczania na kierunku mechanika i budowa maszyn
7/2010
załącznik 1
załącznik 2
w sprawie korekty planów studiów i programów nauczania na kierunku budownictwo - studia niestacjonarne
6/2010
załącznik 1
załącznik 2
w sprawie korekty planów studiów i programów nauczania na kierunku budownictwo - studia stacjonarne
5/2010
załącznik 1
załącznik 2
w sprawie korekty planów studiów i programów nauczania na kierunku ochrona środowiska
4/2010
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
w sprawie zatwierdzenia zestawów pytań na egzaminy dyplomowe na kierunkach: elektrotechnika; mechanika i budowa maszyn; ochrona środowiska oraz zasad losowania pytań i ich oceniania
3/2010
załącznik
w sprawie wniosku do Senatu PWSZ w Elblągu dotyczącego rekrutacji na studia w roku ak. 20011/2012
2/2010 w sprawie utworzenie nowej specjalności ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWA na kierunku mechanika i budowa maszyn
1/2010 w sprawie wniosku do Senatu PWSZ w Elblągu dotyczącego likwidacji specjalności PRZEMYSŁOWE ZASTOSOWANIA MECHATRONIKI na kierunku mechanika i budowa maszyn
1/2009
załącznik
w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Rady Instytutu PolitechnicznegoOpublikował: Małgosia Czarnocka
Publikacja dnia: 13.05.2013
Podpisał: Robert Turlej
Dokument z dnia: 23.08.2011
Dokument oglądany razy: 6 194