bip.gov.pl
RSS
A A A K


SmodBIP

Kanclerz


kanclerz

Kanclerz PWSZ w Elblągu – mgr inż. Bohdan Niemirycz


Kompetencje:

 1. Obowiązki i prawa Kanclerza wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutu PWSZ w Elblągu.
 2. Kierowanie działalnością podporządkowanych jednostek organizacyjnych administracji.
 3. Opracowywanie projektu budżetu - planu rzeczowo-finansowego Uczelni.
 4. Nadzorowanie gospodarki materiałowej, inwestycji i rozliczeń finansowych Uczelni.
 5. Realizowanie polityki kadrowej podporządkowanych jednostek organizacyjnych w ramach posiadanych upoważnień.
 6. Zarządzanie mieniem Uczelni (w tym gospodarowanie nieruchomościami).
 7. Nadzór nad stosowaniem w Uczelni ustawy Prawo zamówień publicznych.
 8. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem Domów Studenckich oraz racjonalnym wykorzystaniem zasobów Uczelni w tym zakresie.
 9. Nadzór nad przygotowywaniem sprawozdań obejmujących obszar działań Pionu Kanclerza.
 10. Sprawowanie nadzoru nad działalnością socjalną na rzecz pracowników Uczelni.
 11. Kontrola wewnętrzna w zakresie spraw pozostających w kompetencji Kanclerza.
 12. Odpowiedzialność za przygotowywanie materiałów na posiedzenia Senatu Uczelni z zakresu działania podporządkowanych jednostek organizacyjnych.
 13. Reprezentowanie interesów Uczelni w kontaktach z przedstawicielami jednostek zewnętrznych w sprawach dotyczących posiadanych kompetencji.
 14. Wykonywanie innych zadań wynikających z aktów normatywnych Uczelni oraz bieżących poleceń Rektora związanych z prawidłowym funkcjonowaniem oraz realizacją celów statutowych Uczelni.


Kontakt:
Sekretariat Kanclerza:
Anna Krzyżopolska
tel.: 55 629 05 06, faks: 55 629 05 10
e-mail: a.krzyzopolska@pwsz.elblag.plOpublikował: Robert Turlej
Publikacja dnia: 16.04.2012
Podpisał: Robert Turlej
Dokument z dnia: 23.08.2011
Dokument oglądany razy: 6 482