bip.gov.pl
RSS
A A A K


SmodBIP

Centrum Współpracy Regionalnej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu jest jednym z krajowych liderów wspierania kształcenia praktycznego, innowacyjności kształcenia, posiada nowoczesną bazę lokalowo-labolatoryjną, zdolności organizacyjne, jak i kadrę dydaktyczno-naukową.

Właściwe wykorzystanie tego potencjału może przysłużyć się rozwojowi gospodarczemu i społecznemu Elbląga oraz regionu.

Dla lepszej realizacji tego celu powołane zostało Centrum Współpracy Regionalnej PWSZ w Elblągu, które swoje działania rozpoczęło 1 maja 2016 roku.

W skład Centrum wchodzą:

  • Akademickie Biuro Karier,
  • Akademickie Centrum Doradztwa i Potwierdzania Kompetencji Zawodowych,
  • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości,
  • Centrum Transferu Technologii.

Zadaniem Centrum jest inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskem akademickim PWSZ w Elblągu, a przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu, instytucjami publicznymi, administracją publiczną i samorządową, czy organizacjami pozarządowymi.

Działanie to służy również budowaniu kapitału społecznego naszego miasta i regionu, a tym samym wzmacnianiu jego potencjału i roli w skali kraju i Europy.

więcej informacji na stronie: https://pwsz.elblag.pl/centrum.html

KONTAKT CENTRUM:

Paweł Kulasiewicz - dyrektor
Paulina Tacka
Aleksandra Wysocka

ul. Zacisze 12, pok. 1
82-300 Elbląg
tel.: +48 55 629 05 93
tel. kom. +48 693 190 092
faks: +48 55 629 05 10
e-mail: centrum@pwsz.elblag.plOpublikował: Robert Turlej
Publikacja dnia: 11.10.2021
Podpisał: Robert Turlej
Dokument z dnia: 12.10.2017
Dokument oglądany razy: 3 395