Z wizytą w Archiwum Uczelni

Z wizytą w Archiwum Uczelni

Elbląskie Stowarzyszenie Inicjatyw Pozarządowych realizuje projekt „Elbląskie Centrum Integracji Społecznej” i zwróciło się z prośbą do PWSZ w Elblągu o możliwość zwiedzania  archiwum Uczelni. W związku z powyższym 4 lutego br. grupa uczestników projektu gościła w archiwum Uczelni, gdzie zapoznała się z prawidłowym obiegiem dokumentów w rzeczywistych warunkach pracy instytucji. A co za tym idzie poszerzyła umiejętności  zdobyte w ramach praktyki w pracowni administracyjno-biurowej.

Projekt „Elbląskie Centrum Integracji Społecznej” to projekt , mający na celu aktywizację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym . W trakcie projektu uczestnicy otrzymują wsparcie ze strony specjalistów tj; psychologa, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego oraz instruktorów pracowni zawodowych. Wszystkie działania specjalistów nakierowane są na znalezienie zatrudnienia oraz uspołecznienie uczestników. 

 


Data publikacji: 04 lutego 2020


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry