bip.gov.pl
RSS
A A A K


SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.10.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Projekt praktyk zawodowych

OGŁOSZENIE  REKRUTACJA STUDENTÓW NA PRAKTYKI ZAWODOWE
w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt.
„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

- TURA I -

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ogłasza rekrutację praktykantów do Tury I praktyk zawodowych, prowadzonych w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach PO WER współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w dwóch etapach:
1) Tura I - w roku akademickim 2016/2017;
2) Tura II - w roku akademickim 2017/2018.
W Turze I praktyk zawodowych mogą wziąć udział studenci PWSZ w Elblągu spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji praktykantów (Zał. 1), na kierunkach studiów i w terminach podanych w tabeli poniżej. Ogólne informacje o Projekcie zawiera Zał. 2.

l.p. Kierunek studiów TURA I
Rok studiów Planowana liczba studentów biorących udział w Projekcie Termin praktyki
pilotażowej
1 Administracja III 50 3 VII 2017
29 IX 2017
2 Budownictwo IV 23 30 XI 2016
27 III 2017
3 Ekonomia III 74 3 VII 2017
29 IX 2017
4 Filologia III 20 1 III 2017
10 VI 2017
5 Filologia polska III 14 1 III 2017
10 VI 2017
6 Informatyka IV 35 26 I 2017
25 V2017
7 Mechanika i budowa maszyn IV 11 10 I 2017
20 IV 2017
8 Pedagogika III 20 1 III 2017
27 VI 2017

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku - Zał. 3) należy złożyć w dziekanacie lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 3 listopada 2016 r. do godz. 13.00. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Załączniki (dostępne na stronach internetowych: pwsz.elblag.pl, bip.pwsz.elblag.pl):
Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji praktykantów
Załącznik 2 - Ogólna informacja o Projekcie
Załącznik 3 - Formularz wniosku studenta o udział w ProjekcieOpublikował: Robert Turlej
Publikacja dnia: 25.10.2016
Podpisał: Robert Turlej
Dokument z dnia: 25.10.2016
Dokument oglądany razy: 5 386