bip.gov.pl
RSS
A A A K


SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 21.10.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja telefonów

Dyrektorzy Instytutów


    Dyrektor Instytutu Ekonomicznego – dr Mariusz Darabasz


Kontakt:
Instytut Ekonomiczny PWSZ w Elblągu
Ul. Grunwaldzka 137
tel.: (055) 239 88 07
e-mail: m.darabasz@pwsz.elblag.pl


Dyrektor Instytutu Informatyki Stosowanej – mgr inż. Krzysztof Brzeski


Kontakt:
Instytut Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu
Ul. Wojska Polskiego 1
tel.: (055) 239 88 10
e-mail: k.brzeski@pwsz.elblag.pl


  Dyrektor Instytutu Pedagogiczno-Językowego – mgr Teresa Kubryń


Kontakt:
Instytut Pedagogiczno-Językowy PWSZ w Elblągu
Ul. Czerniakowska 22
tel.: (055) 239 88 22
e-mail: t.kubryn@pwsz.elblag.pl


Dyrektor Instytutu Politechnicznego – doc. dr inż. Jarosław Niedojadło


Kontakt:
Instytut Politechniczny PWSZ w Elblągu
Ul. Grunwaldzka 137
tel.: (055) 239 88 30
e-mail: j.niedojadlo@pwsz.elblag.pl

Kompetencje dyrektorów instytutów:

  1. zapewnienie warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej przez poszczególne jednostki organizacyjne instytutu;
  2. proponowanie obsady zajęć dydaktycznych;
  3. zapewnienie warunków do podnoszenia kwalifikacji przez pracowników instytutu;
  4. występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansowania i nagradzania pracowników instytutu;
  5. występowanie do właściwych organów Uczelni z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących instytutu;
  6. wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami i zarządzeniami organów Uczelni;
  7. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących instytutu, nie zastrzeżonych do kompetencji organów Uczelni.
  8. Dyrektor instytutu jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników instytutu.
  9. Dyrektor instytutu jest odpowiedzialny za pracę instytutu przed organami Uczelni.


Opublikował: Robert Turlej
Publikacja dnia: 21.10.2011
Podpisał: Robert Turlej
Dokument z dnia: 23.08.2011
Dokument oglądany razy: 2 310