bip.gov.pl
RSS
A A A K


SmodBIP

Uchwały Rady Uczelni

Numer uchwały

Temat uchwały

01/2019

Regulamin Rady Uczelni PWSZ w Elblągu
02/2019 Zaopiniowanie projektu Statutu PWSZ w Elblągu
03/2019 Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego PWSZ w Elblągu za rok 2019 i rok 2020
01/2020 Zaopiniowanie rocznego sprawozdania Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej za okres 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
02/2020 Zaopiniowanie zmian w Statucie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
03/2020 Zaopiniowanie korekty planu rzeczowo-finansowego na 2019 rok
04/2020 Zaopiniowanie prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2020 rok
05/2020 Zaopiniowanie zmian w Statucie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
07/2020 Zaopiniowanie projektu "Startup House IV - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu"
08/2020 Zaopiniowanie korekty planu rzeczowo-finansowego na 2019 rok
09/2020 Zgłoszenie kandydata na Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu na kadencję 01.09.2020 r. - 31.08.2024 r.
10/2020 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu za 2019 rok
11/2020 Podział zysku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu za 2019 rok
12/2020 Wskazanie dr inż. Jarosława Niedojadło, prof. Uczelni, na kandydata na Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu na kadencję 01.09.2020 r. - 31.08.2024 r.
13/2020 Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu za 2019 rok na wniosek Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
15/2020 Zaopiniowanie planu rzeczowo-finansowego PWSZ w Elblągu na 2020 rok
16/2020 Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Strategii Państwowej Wyźszej Szkoły Zawodowej w Elblągu w latach 2014-2020
18/2020 Zaopiniowanie Projektu "Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu"
19/2020 Zaopiniowanie korekty planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu na 2020 rok
20/2020 Przyjęcie sprawozdania Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu za okres od dnia 13.06.2019 r. do 30.12.2020 r.
01/2021 Regulamin Rady Uczelni Państowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
02/2021 Zaopiniowanie korekty planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu na 2020 rok
03/2021 Zaopiniowanie prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu na 2021 rok
05/2021 Zaopiniowanie rocznego sprawozdania Rektora PWSZ w Elblągu za okres 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
06/2021 Zaopiniowanie projektu Strategii PWSZ w Elblągu na lata 2021-2025+
07/2021 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PWSZ w Elblągu za 2020 rok
08/2021 Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego PWSZ w Elblągu za 2020 rok
09/2021 Zaopiniowanie planu rzeczowo-finansowego PWSZ w Elblągu na 2021 rok
10/2021 Uchwała w sprawie zwiększenia wartości wkładu własnego przez PWSZ w Elblągu w Projekcie "Centrum Kompetencji Społecznych w PWSZ w Elblągu"
12/2021 Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu za rok 2021 i rok 2022
1/2022 Zaopiniowanie korekty planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu na 2021 rok
2/2022 Zaopiniowanie prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu na 2022 rok
3/2022 Przyjęcie sprawozdania Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu za okres od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
4/2022 Zaopiniowanie projektu Statutu Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu
5/2022 Zaopiniowanie rocznego sprawozdania Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu za okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.
6/2022 Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Strategii Akademii Nauk Stosowanych w Elblagu za okres od 25 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
7/2022 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok
8/2022 Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2021 rok
9/2022 Zaopiniowanie planu rzeczowo-finansowego na 2022 rok


Opublikował: Dorota Pawłowicz
Publikacja dnia: 31.05.2022
Podpisał: Robert Turlej
Dokument z dnia: 25.05.2022
Dokument oglądany razy: 5 971