bip.gov.pl
RSS
A A A K


SmodBIP

Rektor


Rektor PWSZ w Elblągu – dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. Uczelni


Kompetencje:

 1. Rektor kieruje działalnością uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów uczelni.
 2. Rektor uczelni publicznej podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów uczelni lub kanclerza, w szczególności:
  • podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki uczelni;
  • tworzy, przekształca i znosi jednostki organizacyjne wskazane przez statut;
  • sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą uczelni;
  • sprawuje nadzór nad administracją i gospodarką uczelni;
  • dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie uczelni;
  • określa zakres obowiązków prorektorów.


Kontakt:
Sekretariat Rektora:
inż. Dorota Urbańska
tel.: 55 629 05 02, faks: 55 629 05 03
e-mail: rektor@pwsz.elblag.plOpublikował: Robert Turlej
Publikacja dnia: 02.09.2020
Podpisał: Robert Turlej
Dokument z dnia: 23.08.2011
Dokument oglądany razy: 6 982