bip.gov.pl
RSS
A A A K


SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.11.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana dyrekcji

Dyrektorzy Instytutów


    Dyrektor Instytutu Ekonomicznego – mgr inż. Krzysztof Starańczak


Kontakt:
Instytut Ekonomiczny PWSZ w Elblągu
al. Grunwaldzka 137
tel.: 55 629 06 58
e-mail: k.staranczak@pwsz.elblag.pl


  Dyrektor Instytutu Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego
  dr inż. Jerzy Buriak


Kontakt:
Instytut Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu
Ul. Wojska Polskiego 1
tel.: 55 629 07 50
e-mail: j.buriak@pwsz.elblag.pl


  Dyrektor Instytutu Pedagogiczno-Językowego – mgr Teresa Kubryń


Kontakt:
Instytut Pedagogiczno-Językowy PWSZ w Elblągu
Ul. Czerniakowska 22
tel.: 55 629 07 05
e-mail: t.kubryn@pwsz.elblag.pl


Dyrektor Instytutu Politechnicznego – dr inż. Jarosław Niedojadł, prof. nadzw.


Kontakt:
Instytut Politechniczny PWSZ w Elblągu
al. Grunwaldzka 137
tel.: 55 629 06 00
e-mail: j.niedojadlo@pwsz.elblag.pl

Kompetencje dyrektorów instytutów:

  1. zapewnienie warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej przez poszczególne jednostki organizacyjne instytutu;
  2. proponowanie obsady zajęć dydaktycznych;
  3. zapewnienie warunków do podnoszenia kwalifikacji przez pracowników instytutu;
  4. występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansowania i nagradzania pracowników instytutu;
  5. występowanie do właściwych organów Uczelni z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących instytutu;
  6. wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami i zarządzeniami organów Uczelni;
  7. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących instytutu, nie zastrzeżonych do kompetencji organów Uczelni.
  8. Dyrektor instytutu jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników instytutu.
  9. Dyrektor instytutu jest odpowiedzialny za pracę instytutu przed organami Uczelni.Opublikował: Robert Turlej
Publikacja dnia: 06.11.2019
Podpisał: Robert Turlej
Dokument z dnia: 23.08.2011
Dokument oglądany razy: 6 238