bip.gov.pl
RSS
A A A K


SmodBIP

Rada Instytutu Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego

Numer uchwały Temat Uchwały
3/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania dyrektora z działalności instytutu za okres od 01.10.2012 do 30.09.2013 r.

2/2013

załącznik

w sprawie wniosku do Senatu PWSZ dotyczącego warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na rok akademicki 2014/2015
1/2013 w sprawie powołania pracowni ds. badań nad zastosowaniem Nowych technik Teleinformatycznych w Instytucie Informatyki Stosowanej
11/2012 w sprawie zaopiniowania pytań egzaminacyjnych na egzamin dyplomowy na kierunku Informatyka
10/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania dyrektora z działalności instytutu za okres od 01.10.2011 do 30.09.2012

8/2012

Wykaz PW

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia nowych przedmiotów wybieralnych dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Informatyka

7/2012

Regulamin praktyk

w sprawie zaopiniowania Regulaminu praktyk

6/2012

Plan studiów

w sprawie uchwalenia planu studiów i programu kształcenia dla Studiów Podyplomowych Informatyka dla Nauczycieli

5/2012

Plan studiów SN

Plan studiów SS

w sprawie uchwalenia planu studiów i programu kształcenia na kierunku Informatyka dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych rozpoczynających się od roku akademickiego 2012/2013

4/2012

załącznik

w sprawie wniosku do Senatu PWSZ dotyczącego warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na rok akademicki 2013/2014

3/2012

załącznik 1

załącznik 2

w sprawie projektu opisu efektów kształcenia dla kierunku Informatyka inżynierskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
2/2012 w sprawie wprowadzenia studiów inżynierskich 4-letnich na kierunku Informatyka obowiązujących od roku akademickiego 2012/2013
1/2012 w sprawie zmiany nazw przedmiotów "Teoretyczne podstawy informatyki" i "Systemy zarządzania bazami danych"
9/2011 w sprawie zmian w programie studiów dla specjalności administracja systemów i sieci komputerowych na kierunku Informatyka dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

8/2011

Plan studiów SS

Plan studiów SN

w sprawie zmian w planie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Informatyka

7/2011

w sprawie zmian w planie i programie studiów dla specjalności administracja systemów i sieci komputerowych na kierunku Informatyka dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
6/2011 w sprawie zmian w programie studiów dla specjalności projektowanie baz danych i oprogramowanie użytkowe na kierunku Informatyka dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
5/2011
załącznik 1
załącznik 2
    w sprawie zmian w planie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Informatyka
4/2011
załącznik 1
załącznik 2
w sprawie zmian w planie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Informatyka
3/2011 w sprawie wniosku do Senatu PWSZ dotyczącego warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na rok akademicki 2012/2013
2/2011 w sprawie zmiany w planie studiów dotyczącej określenia obowiązkowych poprzedników przedmiotu języki formalne i metody kompilacji
1/2011 w sprawie wniosku powołania zespołu do opracowania zmian w programie studiów dla specjalności Projektowanie baz danych i oprogramowanie użytkowe na kierunku informatyka dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
7/2010
załącznik1
załącznik2
w sprawie wniosku do Senatu PWSZ w Elblągu dotyczącego uruchomienia specjalności „Administracja systemów i sieci komputerowych”, Projektowanie baz danych i oprogramowanie użytkowe” i „Grafika komputerowa i multimedia” na kierunku informatyka dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz uchwalenia planów studiów
6/2010
załącznik
w sprawie wprowadzenia nowych przedmiotów wybieralnych dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Informatyka
5/2010
załącznik1
załącznik 2
w sprawie zmian w planie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Informatyka
4/2010
załącznik
w sprawie uruchomienia nowej specjalizacji „Grafika komputerowa i multimedia” na kierunku Informatyka dla studiów niestacjonarnych oraz planu studiów.
3/2010 w sprawie wniosku do Senatu PWSZ dotyczącego warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na rok akademicki 2011/2012
2/2010
załącznik
w sprawie zatwierdzenia programu studium podyplomowego "Informatyka dla nauczycieli"
1/2010
załącznik
w sprawie uruchomienia nowej specjalizacji „Grafika komputerowa i multimedia” na kierunku Informatyka oraz planu studiów
3/2009
załącznik
w sprawie korekty planu studiów niestacjonarnych na kierunku Informatyka
2/2009 w sprawie składania prac dyplomowych w języku angielskim
1/2009
załącznik
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu obrad Rady Instytutu Informatyki StosowanejOpublikował: Agnieszka Śliwińska
Publikacja dnia: 16.12.2013
Podpisał: Agnieszka Śliwińska
Dokument z dnia: 16.12.2013
Dokument oglądany razy: 6 423