bip.gov.pl
RSS
A A A K


SmodBIP

Nieaktualne Uchwały Senatu

Numer uchwały

Temat

25/2012 Uchwalenie Regulaminu Obrad Senatu
29/2013 Powołanie Komisji Odwoławczej od Ocen Nauczycieli Akademickich (zmian 10/2016)
10/2016 Zmiana uchwały w sprawie powołania Komisji Odwoławczej od Ocen Nauczycieli Akademickich
33/2018 Regulamin dyplomowania w Instytucie Pedagogiczno-Językowym
18/2020 Karta przedmiotu "Statystyka aktuarialna i teoria ryzyka" na kierunku studiów stacjonarnych drugiego stopnia Studia menadżersko-prawne o profilu praktycznym
39/2020 Karta przedmiotu "Podstawy rachunkowości" na kierunku studiów pierwszego stopnia Administracja o profilu praktycznymOpublikował: Dorota Pawłowicz
Publikacja dnia: 07.04.2021
Podpisał: Robert Turlej
Dokument z dnia: 25.03.2021
Dokument oglądany razy: 332